گردهمایی تخصصی مدیریت آب در مناطق خشک


گردهمایی تخصصی مدیریت آب در مناطق خشک

هدف از برگزاری این گردهمایی، بحث و هم اندیشی بین مسئولان اجرایی، کارشناسان و صاحب نظران پیرامون مسائل و مشکلات مهم آب در استان یزد بعنوان یکی از کم آب ترین مناطق کشور می باشد. محور اصلی این گردهمایی، مدیریت و استفاده بهینه از ذخایر آب زیرزمینی و تجدیدپذیر در بخش های مختلف مصرف مانند، کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت و معدن و همچنین نیازهای زیست محیطی و اکولوژیک است. امید است برآیند پیشنهادها و راهکارهای مدیریتی و اجرایی این گردهمایی، بتواند در راستای مدیریت بهتر مصارف آب در بخش های مختلف، به مسئولان و برنامه ریزان استان کمک نماید.

دبیر گردهمایی تخصصی مدیریت آب در مناطق خشک
دکتر حسین ملکی نژاد